Skip to content

Språkgranskning

Vill du vara säker på att din engelska text är både professionell och idiomatiskt korrekt?

Jag är en amerikan som erbjuder professionell och personlig språkservice till kunder i hela Sverige. Eftersom jag är utbildad engelsklärare har jag många års erfarenhet med att skriva och jobba med olika texter i olika genrer.

Jag korrekturläsa följande:

 -Akademiska texter
      -Journalistiska artiklar
      -Avhandlingar
      -Tal
      -Böcker

-Övriga texter
      -Memoarer
      -Literatur
      -Pedagogiska texter
      -Övriga dokument inom humaniora och samhällsvetenskap

“Jag kan mycket bra engelska. Varför behöver jag ändå språkgranskning?”

Det finns en stor skillnad mellan riktigt bra engelska som andra språk och engelska som modersmål, och skillnaden märks ännu mer när man skriver. Det är klart att man kan ofta förstå innebörden, men det är fortfarande något som ”låter fel”. Även en mening som man har sett många gånger här i Sverige kan vara helt fel, eller något som man aldrig skulle se i USA eller andra engelsktalande länder.

Om man publicerar en text utan språkgranskning, så drar man uppmärksamhet till språkutmaningarna som en kund eller en läsare kan möta när de jobbar med en svensktalande firma eller person. Om man använder sig av en språkexpert visar man att firman eller personen har förståelse för de utmaningar och missförståelse som kan förekomma när man ska nå en engelsktalande publik eller marknad.
_______________________________________________________________________

“Rebecca är en utmärkt språkgranskare: effektiv, noggrann och lyhörd inför texten. Hennes engagemang och personlig service gör att det är stimulerande att arbeta med Rebecca för att få fram en riktigt bra text på engelska.”
-Christina Kullberg, forskarassistent på Uppsala universitet

“Jag tyckte du var väldigt snabb och effektiv med språkgranskningen och på kort varsel lyckades du läsa igenom min avhandling och samtidigt ge kommentarer på saker som jag behövde kolla extra noga på.”
Samrand Shafeie, PhD in Materials Chemistry på Stockholms universitet

Advertisement
%d bloggers like this: