Skip to content

Writing and Translation Services

IMG_0009

I’m Rebecca Ahlfeldt, a writer and teacher specializing in Swedish to American English translation and line editing. My focus is academic texts, fiction and popular non-fiction.

Unlike larger translation and editing companies, I offer a more personal level of engagement. I can prioritize your projects and collaborate with you directly to get the results you’re looking for. 

If you’re looking for more than just a service–if you want to be sure your manuscript or text will reach the international market–I can help you reach your goals.

 

Att samarbeta med Rebecca i översättningen av mitt bokmanus var helt rätt. Inte bara för att det var trevligt och engagerande under resans gång, utan också – eller främst – med tanke på slutresultatet. Kombinationen noggrann läsning, nyfikna frågor om vad jag menade med det-och-det ordet eller den-och-den formuleringen, och en stor respekt för författaren och texten, var oslagbar. En absolut nödvändig professionell hjälp då jag inte har engelska som modersmål men ändå vill hålla en god nivå på språket.

-Sara Westin, lecturer and researcher at Uppsala University